Behörig våtrum Lomma 040 - 23 04 70

Pris för badrumsprojekt

Kontakt med hantverkare själv eller låta någon annan sköta det?

Många frågar vad ett rimligt pris på en badrumsrenovering är. För att kunna svara på denna fråga måste man börja med att kolla vilka krav man ställer på sin badrumsrenovering.

Läs mer om Pris för badrumsprojekt
Senast uppdaterad av Sanna i

Följ @dittnyabadrum på Instagram