Behörig våtrum Lomma 040 - 23 04 70

Framtidssäkra ditt badrum - 4 enkla steg

Eftersom det inte är lag på att renovera badrum enligt branschreglerna är det extra viktigt att du är uppmärksam och kräsen med garantier, kvalitetsdokument, behörighet och badrumsinredning innan badrumsrenoveringen startar.

Senast uppdaterad av Sanna i

Behörig våtrum

Ett kvalitetsdokument är en värdehandling.

En badrumsrenovering med kvalitetsdokument kan höja värdet på din bostad medan en badrumsrenovering utan kvalitetsdokument kan göra det svårare att sälja. Kvalitetsdokument kan bara utfärdas av behöriga medlemmar i Byggkeramikrådet som följer branschreglerna för våtrum och ger dig reklamationsrätt i 10 år. Eftersom det inte är lag på att renovera badrum enligt branschreglerna så är det viktigt att du kontrollerar behörighet hos BKR innan renoveringen startar. 

Nöj dig inte med kvalitetsdokument. Be om företagsgaranti.

Skillnaden på kvalitetsdokument och företagsgaranti är bevisbördan. Med enbart ett kvalitetsdokument så åligger det dig som köpare att påvisa fel (reklamationsrätt) medan en företagsgaranti lägger ansvaret på badrumsfirman eller hantverkaren. Långt ifrån alla utfärdar en företagsgaranti så var säker på att kontrollera det innan du startar din badrumsrenovering. Har du både ett kvalitetsdokument och en företagsgaranti så kan du känna dig helt trygg i att du har ett framtidssäkrad badrum. 

Välj en badrumsfirma som tar hand om både inredning och renovering. 

Badrummet är det mest komplicerade rummet i hemmet. Att ha en och samma kontakt för både inredning och renovering är nästintill ovärderligt - både under renoveringens gång och om du skulle upptäcka fel i framtiden. Det säkraste är att anlita en badrumsfirma som sköter hela badrumsrenoveringen, inklusive ritning, material och inredning. Alternativet är att själv köpa inredning samt sköta logistik och kommunikation mellan hantverkare och leveranser av badrumsinredning, vilket ofta leder till förseningar och tar väldigt mycket tid från din vardag. Såvida du inte ska renovera själv så finns det ingen anledning att chansa, det blir varken billigare eller bättre. 

Framtidssäkra ditt badrum - Sammanfattning. 

  • 1. Kontrollera behörighet för att utfärda kvalitetsdokument.
  • 2. Be om företagsgaranti utöver kvalitetsdokumentet. 
  • 3. Anlita företag som tar hand om både renovering och inredning. 
  • 4. Ta en kopp kaffe :)  

Följ @dittnyabadrum på Instagram