Behörig våtrum Staffanstorp 046 - 25 30 10 Lomma 040 - 23 04 70

Vanliga frågor vid badrumsrenovering

Här har jag samlat de vanligaste frågorna vi får när vi är ute och pratar med kunder som går i renoveringstankar.

Senast uppdaterad av Sanna i

Vad kostar en badrumsrenovering?

Ett badrumsprojekt hos oss består av två offerter, en för arbetet och byggmaterialet samt en för inredningen. Dessa tillsammans brukar hamna på någonstans mellan 150000-200000 kr innan ROT-avdraget. 

Hur lång tid tar en badrumsrenovering?

Ett standardbadrum tar 3-4 veckor att renovera. Det som kan förlänga ett projekt är om någon produkt av någon anledning får förlängd leveranstid. Eller om en fuktskada upptäcks när badrummet rivs ut och vi måste ta in Ocab för en bedömning av fuktskadans omfattning samt en rekommendation av åtgärd. Oftast brukar denna åtgärd vara att man torkar ut badrummet med en fläkt. Detta tar olika lång tid beroende på hur omfattande fuktskadan är. Det kan också påverka om man upptäcker asbest i badrummet.

Hur lång garanti har jag på min badrumsrenovering?

Vi lämnar 10 års garanti på vårt utförda arbete och mellan 2-15 års garanti på produkterna beroende på vilka produkter du väljer.

Finns det någon del jag kan göra själv?

Den del man kan göra själv är utrivningen. Dock måste man samtidigt plugga rören, vilken alla inte har möjlighet till. Våra hantverkare vill dessutom ha en ordentligt ren grund att börja på efter utrivningen, så det kan hända att de vill att det ska rivas ytterligare. På grund av dessa anledningar är det sällan lönt att ta på sig rivningen själv. Det är en väldigt liten summa pengar i sammanhanget. Dessutom är det väldigt skönt att överlämna totalentreprenaden till någon, på så sätt ansvarar vi för allt, från början till slutet.

Följ @dittnyabadrum på Instagram