Behörig våtrum Lomma 040 - 23 04 70
Vad är BKR och BBV?

Vad är BKR och BBV?

Se till att den du anlitar är behörig. Endast behöriga medlemmar i BKR kan utfärda kvalitetsdokument.

Det finns många anledningar att använda sig av ett behörigt företag när man ska renovera sitt badrum. Dels för att det finns en orsak till att BKR skapats och BBV skrivits. Det fanns ett behov.

Läs mer om Vad är BKR och BBV?
Senast uppdaterad av Sanna i

Följ @dittnyabadrum på Instagram