Behörig våtrum Staffanstorp 046 - 25 30 10 Lomma 040 - 23 04 70

Vad är BKR och BBV?

Se till att den du anlitar är behörig.

Senast uppdaterad av Sanna i

BKR är en förkortning för "Byggkeramikrådet". Byggkeramikrådet ägs av Plattsättningsentreprenörers

Riksförening (PER) och Kakelföreningen (KAF). BKR skall främja god användning av keramiskt byggmaterial. För att kunna främja god användning av keramiskt material har de skrivit BBV, som är betyder "Byggkeramikrådets branschregler för våtrum".

Som behörigt våtrumsföretag är man medlem i BKR och följer BBV. Be din våtrumsfirma att ge den en kopia av behörighetsbeviset för det aktuella året innan arbetet startar. Du kan även gå in på http://www.bkr.se/Sok-foretag.aspx och söka efter behörigt företag.

Krav för behörighet

  • Endast näringsidkare kan erhålla behörighet.
  • Företaget ska ha plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet.
  • Samtliga plattsättare i företaget som utför tätskiktsarbeten ska ha genomgått av BKR föreskrivna kurser och kunna uppvisa behörighetslegitimation från Byggkeramikrådet.
  • Företaget ska ha ordnad ekonomi.
  • Företaget får inte ha personer i ledningen som fått behörigheten återkallad i annat företag.
  • Företaget ska ha en kontaktpunkt (adress) i Sverige/Åland som presenteras på www.bkr.se.
  • Företaget ska kunna ta del av information som skickas från BKR på svenska. Arbetsledare skall vid kontakt med beställare eller beställares ombud om så krävs kunna kommunicera på svenska.

 

Det finns många anledningar att använda sig av ett behörigt företag när man ska renovera sitt badrum. Dels för att det finns en orsak till att BKR skapats och BBV skrivits. Det fanns ett behov. Reglerna ställer extremt höga krav på både material och själva arbetet som utförts, allt för att minimera risken för fuktskada.

En annan bra anledning är och något problem i badrummet skulle uppstå, då kanske ditt försäkringsbolag kopplas in. Då är det väldigt bra att man kan visa upp sitt kvalitetsdokument (ett dokument endast behöriga medlemmar i BKR kan skriva efter ett korrekt utfört arbete). Här står vilka tätskiktssystem som har använts och när renoveringen utförts.

Följ @dittnyabadrum på Instagram